Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Artikel: 1
 3. Besluit kansspelen op afstand
  Artikel: 1.2
 4. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel: 2
 5. Besluit vergunning BankGiro Loterij 2017–2021
  Tekst: tekst
 6. Besluit vergunning Beter Lot 2017 – 2021
  Tekst: tekst
 7. Besluit vergunning Impact Loterij B.V. 2018–2023
  Tekst: tekst
 8. Besluit vergunning SNL-Loterij 2015/2016
  Tekst: tekst
 9. Besluit vergunning Samenwerkende Non-profit Loterijen 2017–2021
  Tekst: tekst
 10. Besluit vergunning SnapChance 2020–2025
  Tekst: tekst
 11. Besluit vergunning bankgiroloterij 2015/2016
  Tekst: tekst
 12. Besluit vergunning nationale postcode loterij 2017 – 2021
  Tekst: tekst
 13. Besluit vergunning postcodeloterij 2015/2016
  Tekst: tekst
 14. Besluit vergunning vriendenloterij 2015/2016
  Tekst: tekst
 15. Besluit vergunning vriendenloterij 2017-2021
  Tekst: tekst
 16. Besluit verlening vergunning organiseren gelegenheid ex artikel 3 Wet op de kansspelen (vergunning Fair Share Nederland 2017 – 2022)
  Tekst: tekst
 17. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
  Artikelen: 3, 4, 6
 18. Kansspelenbesluit
  Artikel: 2
 19. Regeling rapportageverplichtingen
  Artikel: 1.1
 20. Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
  Artikelen: 2, 4, 11
 21. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 13)
  Bijlage: 1b
 22. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.9
 23. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 2
 24. Uitvoeringsregeling kansspelen
  Artikel: 2.1
 25. Vergunning BankGiro Loterij 2013/2014
  Tekst: tekst
 26. Vergunning Nationale Postcode Loterij 2013/2014
  Tekst: tekst
 27. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 5, 6, 33e, 35c
 28. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit
  Artikel: II
 29. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit (wijziging afdrachtpercentages)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel I

 1. Wet op de kansspelen
  Artikel 7a
 2. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2012 Wijziging 22-12-2011
samen met
01-12-2011
Stb. 2012, 11
samen met
Stb. 2011, 575
32264
samen met
32454
25-02-2012 Stb. 2012, 83 Alg. 1
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 575 32454 15-12-2011 Stb. 2011, 627
01-01-2002 Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
29-05-1998 Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 298 25523 14-05-1998 Stb. 1998, 298
26-07-1991 Wijziging 22-05-1991 Stb. 1991, 394 21437 22-05-1991 Stb. 1991, 394
01-09-1974 Wijziging 02-07-1974 Stb. 1974, 441 02-07-1974 Stb. 1974, 441
31-12-1964 Nieuwe-regeling 10-12-1964 Stb. 1964, 483 7603 16-12-1964 Stb. 1964, 508

Opmerkingen

 1. Artikel III van Stb. 2012/11 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven