Wet op de kansspelen

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit kansspelen op afstand

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel Vb

  1. Wet op de kansspelen
    Artikel 33b
  2. Besluit verlening vergunning organiseren totalisator 2017–2022
    Tekst tekst
  3. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
    Artikel 2
Terug naar begin van de pagina