Wet op de kansspelen

Geldend van 28-07-2018 t/m 31-03-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWKS
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002469
RechtsgebiedBank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 2. Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen
 3. Aanwijzing controle-ambtenaren in speelcasino's
 4. Aanwijzing Eindhoven vergunninghouder speelcasino
 5. Aanwijzing gemeente Haarlemmermeer als vestigingsplaats casino
 6. Aanwijzing vestigingsplaats casino 's-Gravenhage
 7. Aanwijzing vestigingsplaats casino Amsterdam
 8. Aanwijzing vestigingsplaats casino's/Valkenburg-Houthem en Zandvoort
 9. Aanwijzing vestigingsplaatsen casino's Breda, Groningen, Nijmegen en Rotterdam
 10. Beschikking aanwijzing gemeente Enschede als vestigingsplaats casino
 11. Beschikking aanwijzing gemeente Utrecht als vestigingsplaats speelcasino
 12. Beschikking BankGiro Loterij 2008
 13. Beschikking casinospelen 1996
 14. Beschikking instantloterij
 15. Beschikking instantloterij 2006
 16. Beschikking instantloterij 2011
 17. Beschikking instantloterij 2011 (2)
 18. Beschikking instantloterij 2011–2015
 19. Beschikking Nationale Postcode Loterij 2008
 20. Beschikking SNL Loterij 2009
 21. Beschikking Sporttotalisator
 22. Beschikking Sporttotalisator 2010
 23. Beschikking Staatsloterij
 24. Beschikking totalisator 2008
 25. Beschikking Vriendenloterij 2006
 26. Beschikking Vriendenloterij 2011
 27. Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2016
 28. Besluit vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen
 29. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
 30. Kansspelenbesluit
 31. Regeling afgifte merktekens toegelaten modellen speelautomaten
 32. Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012
 33. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
 34. Speelautomatenbesluit 2000
 35. Speelautomatenregeling 2000
 36. Toepassing artikel 7e Wet op de kansspelen
 37. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
 38. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 39. Vaststellingsregeling percentage bedrag ex artikel 7e, eerste lid, Wet op de kansspelen en omzetting bedragen in euro
 40. Vergunning Nationale Postcode Loterij 2013/2014
 41. Wijziging Beschikking totalisator 1998
 42. Wijziging Totalisatorbeschikking 1993
 43. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit
 44. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit (wijziging afdrachtpercentages)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.9
 2. Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing controle-ambtenaren in speelcasino's
  Artikel: 1
 4. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 5. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 6. Beleidsregels incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikelen: 1, 2
 8. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Artikelen: 1, 10, 12, 15
 9. Beschikking BankGiro Loterij 2008
  Artikel: I
 10. Beschikking Nationale Postcode Loterij 2008
  Artikel: 1
 11. Beschikking SNL Loterij 2009
  Artikel: 1
 12. Beschikking Sporttotalisator
  Artikel: 1
 13. Beschikking Sporttotalisator 2004
  Artikel: 1
 14. Beschikking Sporttotalisator 2009
  Artikel: 1
 15. Beschikking Sporttotalisator 2010
  Artikel: 1
 16. Beschikking Vriendenloterij 2006
  Artikel: 1
 17. Beschikking Vriendenloterij 2011
  Artikel: 1
 18. Beschikking casinospelen 1996
  Artikel: 1
 19. Beschikking instantloterij
  Artikel: 21
 20. Beschikking instantloterij 2006
  Artikel: 1
 21. Beschikking instantloterij 2011
  Artikel: 1
 22. Beschikking instantloterij 2011 (2)
  Artikel: 1
 23. Beschikking instantloterij 2011–2015
  Artikel: 1
 24. Beschikking totalisator 2008
  Artikelen: 1, 9, 16
 25. Beschikking totalisator 2013
  Artikel: 1
 26. Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 1
 27. Besluit Adviesraad kansspelautoriteit 2014
  Artikel: 1
 28. Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 1
 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2017
  Artikel: 2
 30. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
  Artikel: 1
 31. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 13
 32. Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet
  Artikel: 1
 33. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 1
 34. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 35. Besluit vaststelling bedrag bedoeld in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op de kansspelen
  Artikel: 2
 36. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kansspelen 1945-2000 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein Kansspelen 1945–
 37. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument metrologie 1946–
 38. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 39. Besluit vergunning instantloterij 2015/2016
  Tekst: tekst
 40. Besluit verlening vergunning organiseren totalisator 2017–2022
  Tekst: tekst
 41. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
  Artikelen: 1, 6
 42. Bestuursreglement kansspelautoriteit
  Artikel: 1
 43. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.23
 44. Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
 45. Kansspelenbesluit
  Artikel: 1
 46. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
  Artikel: 1
 47. Regeling afgifte merktekens toegelaten modellen speelautomaten
  Artikel: 1
 48. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 49. Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012
  Artikel: 1
 50. Regeling toegestane vermijdbare uitingen publieke media-instellingen 2016
  Artikel: 1
 51. Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
  Artikel: 1
 52. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikelen: 1.1, 2.2, 4.1, 4.3, 5.1
 53. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 1
 54. Speelautomatenregeling 2000
  Bijlagen: II, III
  Artikel: 1
 55. Uitvoeringsregeling kansspelheffing
  Artikel: 1
 56. Vergunning sportprijsvragen 2017-2021
  Tekst: tekst
 57. Wet Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
  Artikel: 2
  Hoofdstuk: 4
 58. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 59. Wijzigingsbesluit Kansspelenbesluit
  Artikel: III
 60. Wijzigingswet Wet op de kansspelen (speelautomaten)
 61. Wijzigingswet Wet op de kansspelen in verband met het organiseren van de instantloterij
 62. Wijzigingswet Wet op de kansspelen, enz. (in verband met het instellen van een College van toezicht op de kansspelen)
Terug naar begin van de pagina