Alcoholwet

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 14-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 46

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2021/26 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2021 (Stb. 2021/269).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2021, 26 35337 03-06-2023 Stb. 2023, 189
14-07-2010 Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 269 32364 04-06-2010 Stb. 2010, 269 Alg. 1
01-11-2000 Vervallen 13-04-2000 Stb. 2000, 184 25969 25-09-2000 Stb. 2000, 419
01-11-2000 Vernummerd-wijziging 02-05-2000 Stb. 2000, 185 25-09-2000 Stb. 2000, 419 Alg. 2
Wijziging 13-04-2000 Stb. 2000, 184 25969 25-09-2000 Stb. 2000, 419
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
  2. Abusievelijk is in artikel 46, lid 2 onder b, het woord "inrichting" vervangen door "inrichtingen" en is in lid 3 onder a, het woord "de" voor "verkleiningen" toegevoegd.2)
Naar boven