Alcoholwet

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 14-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Alcoholbesluit
  Artikel: 3.5
 2. Alcoholwet
  Artikelen: 27, 32, 34, 35
 3. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2021/26 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2021 (Stb. 2021/269).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 34961
01-01-2013 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 237 32022 11-08-2012 Stb. 2012, 379
01-12-2004 Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 429 29299 09-07-2004 Stb. 2004, 429
01-06-2003 Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 19-05-2003 Stb. 2003, 216 Inwtr. 1
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 220 28222 19-05-2003 Stb. 2003, 216
01-11-2000 Wijziging 02-05-2000 Stb. 2000, 185 25-09-2000 Stb. 2000, 419 Alg. 2
Wijziging 13-04-2000 Stb. 2000, 184 25969 25-09-2000 Stb. 2000, 419
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
01-01-1996 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 607 23963 06-12-1995 Stb. 1995, 608
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-06-1991 Wijziging 24-01-1991 Stb. 1991, 54 21128 24-01-1991 Stb. 1991, 54
01-11-1967 Nieuwe-regeling 07-10-1964 Stb. 1964, 386 6811 17-02-1967 Stb. 1967, 123

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2002/347 is in artikel 43 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)
 2. Abusievelijk is in artikel 31, eerste lid, onder a, de zinsnede "genomen, als bij" vervangen door "genomen als op" en is in lid 2, aanhef, het woord "voorts" voor "worden ingetrokken" weggelaten. 2)
Naar boven