Alcoholwet

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 14-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2021/26 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2021 (Stb. 2021/269).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 34961
01-04-2024 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2021, 26 35337 19-02-2024 Stb. 2024, 45
01-07-2023 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2021, 26 35337 03-06-2023 Stb. 2023, 189
01-07-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2021, 26 35337 03-06-2021 Stb. 2021, 269
01-01-2015 Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 131 33061 14-11-2014 Stb. 2014, 443
01-01-2013 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 237 32022 11-08-2012 Stb. 2012, 379
01-11-2000 Vernummerd-wijziging 02-05-2000 Stb. 2000, 185 25-09-2000 Stb. 2000, 419 Alg. 1
Wijziging 13-04-2000 Stb. 2000, 184 25969 25-09-2000 Stb. 2000, 419
26-07-1991 Wijziging 22-05-1991 Stb. 1991, 394 21437 22-05-1991 Stb. 1991, 394
01-11-1967 Nieuwe-regeling 07-10-1964 Stb. 1964, 386 6811 17-02-1967 Stb. 1967, 123

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is in lid 2, aanhef, na "Leidinggevenden" een komma weggelaten en onder a de zinsnede "het ouderlijk gezag of de" vervangen door "de ouderlijke macht of".
    Abusievelijk is in "Onze Minister van Welzijn en Sport" vervangen door "Onze Minister". 1)
Naar boven