Drank- en Horecawet

Geldend van 31-12-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingDHW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002458
Rechtsgebieden Levensmiddelenrecht
Ondernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanwijzing ambtenaren, belast met het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet
 5. Besluit aanvulling omschrijving slijtersbedrijf
 6. Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet
 7. Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
 8. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
 9. Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet
 10. Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet 2013
 11. Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet 2015
 12. Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet
 13. Reparatiebesluit VWS 2014
 14. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing ambtenaren, belast met het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet
  Artikelen: 1, 3
 2. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 2
 4. Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet
  Artikelen: 2, 3
 5. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein I
  Artikel: 2
 6. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 7. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA
  Artikel: 1
 8. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 13
 9. Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet
  Artikelen: 1, 3, 6
 10. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectie document verslavingsbeleid 1945–
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Gemeentewet
  Bijlage: I
 18. Regeling aanvraaggegevens en formulieren Drank- en Horecawet 2013
  Artikel: 1
 19. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 20. Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet
  Artikelen: 1, 4
 21. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  Bijlage: I
 22. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 23. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 24. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 25. Wijzigingswet Drank- en Horecawet
 26. Wijzigingswet Drank- en Horecawet (introductie bestuurlijke boete)
 27. Wijzigingswet Drank- en Horecawet (terugdringing alcoholgebruik)
 28. Wijzigingswet Drank- en Horecawet, enz.
  Artikelen: VI, VIII
Terug naar begin van de pagina