Algemene termijnenwet

Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-2010.
Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 10-10-2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag
  Artikel: 1
 2. Besluit gelijkstelling met een algemeen erkende feestdag 2007-2010
  Artikel: 1
 3. Besluit gelijkstelling van 6 mei en 3 juni 2011, 18 mei, 24 december en 31 december 2012 en 29 april, 10 mei en 27 december 2013 met een algemeen erkende feestdag
  Artikel: 1
 4. Besluit tarieven in strafzaken 2003
  Artikel: 7
 5. Besluit vaststelling Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)
  Bijlage: Algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (Arbit), versie Arbit 2010
 6. Bijdragenbesluit Kernenergiewet 1981
  Artikel: 11
 7. Burgerlijk Wetboek BES Boek 4 [oud]
  Artikel: 2031
 8. Burgerlijk Wetboek BES Boek 8
  Structuurtekst: structuurtekst
 9. Burgerlijk Wetboek Boek 7A
  Artikel: 2031
 10. Gelijkstelling bepaalde dagen in 1990, 1991 en 1992 met algemeen erkende feestdagen
  Artikel: 1
 11. Gemeentewet
  Artikel: 145
 12. Kieswet
  Artikel: Z 12
 13. Regeling arbeid gedetineerden
  Artikel: 8
 14. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
  Artikel: 19
 15. Regeling tolkenvergoeding Immigratie- en Naturalisatiedienst
  Artikel: 4
 16. Registratiewet 1970, registratie van akten
  Tekst: tekst
 17. Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970
  Artikel: 7
 18. Vaststellingsbesluit herziene Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI-2008)
  Bijlage: bijlage
 19. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 20. Waterschapswet
  Artikel: 172
 21. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 148
 22. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 1077
 23. Wetboek van Koophandel BES
  Artikel: 968
 24. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 136

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-10-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-03-1982 Wijziging 17-02-1982 Stb. 1982, 70 16944 17-02-1982 Stb. 1982, 70
01-04-1965 Nieuwe-regeling 25-07-1964 Stb. 1964, 314 7112 25-07-1964 Stb. 1964, 314
Naar boven