Beschikking etikettering geneesmiddelen op recept

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 01-01-1965 t/m 30-06-2007

Beschikking etikettering geneesmiddelen op recept

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op artikel 27, eerste lid, van het Besluit uitoefening artsenijbereidkunst (Stb. 1963, 75),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2007]

  • 2 Op de in het eerste lid bedoelde blauwe baan moeten duidelijk leesbaar in drukletters worden vermeld de woorden „niet om in te nemen” dan wel de wijze van toediening, zoals „oogdruppels”, „oordruppels”, „neusdruppels” of anderszins, doch zodanig, dat zij niet kan worden misverstaan.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2007]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1965.

's-Gravenhage, 13 mei 1964

De

staatssecretaris

voornoemd,

A. J. H. Bartels

Terug naar begin van de pagina