Vaststelling officieel stempel ten behoeve van internationaal geldige certificaten van inenting tegen cholera en pokken

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-1964 t/m 30-11-2008

Vaststelling officieel stempel ten behoeve van internationaal geldige certificaten van inenting tegen cholera en pokken

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op artikel 24 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

De vorm van de afdruk van het officiële stempel, bedoeld in de aanhangsels 2 en 4 van bovengenoemde Internationale Sanitaire Regeling, wordt vastgesteld als volgt:

De stempelafdruk is cirkelvormig met een middellijn van 25 mm. In het midden bevindt zich het Nederlandse wapen met daaronder op de eerste regel het woord ‘NEDERLAND’, op de tweede regel het woord ‘VACCINATION’ en op de derde regel ter linkerzijde de afkorting ‘NR.’ met ruimte voor cijfers. Tussen de buitenste rand en hetgeen hiervóór is aangegeven bevinden zich boven de horizontale middellijn van links naar rechts de woorden ‘STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID’ en onder deze middellijn van links naar rechts de woorden ‘PUBLIC HEALTH SERVICE’. Tussen de eerste ‘S’ van STAATSTOEZICHT en de ‘P’ van PUBLIC, alsmede tussen de laatste ‘D’ van VOLKSGEZONDHEID en de laatste ‘E’ van SERVICE bevindt zich een punt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

De beschikking van 3 juli 1958, nr. 8032, Directie Volksgezondheid, afdeling Gezondheidsbescherming, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Deze beschikking, welke in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1964.

's-Gravenhage, 9 oktober 1963

De

staatssecretaris

voornoemd,
Voor deze;
De

secretaris-generaal

,

J. H. Klatte

Naar boven