Aanwijzing van de Luchthaven Schiphol als luchthaven met gezondheidsdienst

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-01-1964 t/m 30-11-2008

Aanwijzing van de Luchthaven Schiphol als luchthaven met gezondheidsdienst

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op artikel 19, eerste lid, van de Internationale Sanitaire Regeling (Trb. 1952, 145) en op artikel 4 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

De Luchthaven Schiphol, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, wordt aangewezen als luchthaven met gezondheidsdienst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Deze beschikking, welke in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1964.

's-Gravenhage, 9 oktober 1963

De

staatssecretaris

voornoemd,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

J. H. Klatte

Naar boven