Besluit wijziging taakverdeling departementen

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 24-07-1963 t/m heden

Besluit van 1 augustus 1963, houdende wijziging van de taakverdeling van departementen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken dd. 29 juli 1963, nr. 153986;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: onbenoemd] .

De aangelegenheden betreffende de bezitsvorming en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie onder te brengen bij het Departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden op 24 juli 1963.

Afschrift van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant, zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de Departementen van Algemeen Bestuur.

Porto Ercole,, 1 augustus 1963.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

V. G. M. MARIJNEN.

Uitgegeven de zestiende augustus 1963.

De Minister van Justitie,

Y. SCHOLTEN.

Naar boven