Visserijwet 1963

Geraadpleegd op 30-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002416
Rechtsgebied Agrarisch recht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders 2016 Visserijwet 1963
 3. Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970
 4. Besluit beperking vrije visserij kustwateren
 5. Besluit ex artikel 47, tweede en derde lid, Visserijwet 1963
 6. Besluit registratie vissersvaartuigen 1998
 7. Legesbesluit visserijdocumenten
 8. Regeling tarieven Kamer voor de Binnenvisserij
 9. Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985
 10. Reglement voor de binnenvisserij 1985
 11. Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964
 12. Reglement zee- en kustvisserij 1977
 13. Uitvoeringsregeling visserij
 14. Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975
 15. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 16. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel prioriteringsbeleid handhavingsverzoeken NVWA
 2. Specifiek interventiebeleid NVWA visketen zeevisserij (IB02-SPEC 48, versie 02)
 3. Specifiek interventiebeleid visketen kust- en binnenvisserij (IB02-SPEC 47, versie 03)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
  Artikelen: 1, 2
 4. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 5. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 6. Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970
  Artikelen: 1, 2, 3
 7. Besluit beperking vrije visserij kustwateren
 8. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zee- en Kustvisserij vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 13. Binnenvaartbesluit
  Artikel: 12
 14. Binnenvaartwet
  Artikel: 1
 15. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 16. Regeling natuurbescherming
  Artikel: 3.20
 17. Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
  Artikel: 20a*
 18. Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964
  Artikel: 24
 19. Reglement zee- en kustvisserij 1977
  Artikel: 1
 20. Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
  Artikel: 1
 21. Specifiek interventiebeleid NVWA visketen zeevisserij (IB02-SPEC 48, versie 02)
  Tekst: tekst
 22. Specifiek interventiebeleid visketen kust- en binnenvisserij (IB02-SPEC 47, versie 03)
  Tekst: tekst
 23. Subsidieregeling Sport- en Beroepsbinnenvisserij (SSB)
  Artikel: 1
 24. Uitvoeringsregeling visserij
  Paragraaf: 2.1
  Artikel: 1
 25. Uitvoeringsregeling zeevisserij
  Artikel: 1
 26. Vaarplichtwet
  Artikel: 1
 27. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 28. Wet dieren
  Artikelen: 10.7, 11.6
 29. Wet natuurbescherming
  Artikel: 1.11
 30. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35968
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 343 35998
Wijziging 28-06-2012
samen met
19-05-2011
Stb. 2012, 346
samen met
Stb. 2011, 345
32574
samen met
31389
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 548 33776 02-11-2022 Stb. 2022, 458
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 562 33947 17-12-2014 Stb. 2014, 563
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 05-06-2014 Stb. 2014, 211
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 346 32574 02-11-2012 Stb. 2012, 561
Wijziging 30-03-2011 Stb. 2011, 160 32658 13-12-2012 Stb. 2012, 659
Wijziging 30-03-2011 Stb. 2011, 160 32658 30-03-2011 Stb. 2011, 160
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 32 28925 23-12-2004 Stb. 2005, 32
Wijziging 06-09-2006 Stb. 2006, 476 30211 20-11-2006 Stb. 2006, 628
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 32 28925 08-02-2005 Stb. 2005, 72
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 08-11-2001 Stb. 2002, 4 27205 Stb. 2002, 354
Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 536 27893 12-12-2001 Stb. 2002, 11
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-09-1999 Wijziging 26-06-1998 Stb. 1998, 449 25795 15-12-1998 Stb. 1998, 698
30-07-1999 Tekstplaatsing 30-07-1999 Stb. 1999, 338
01-07-1999 Wijziging 03-04-1999 Stb. 1999, 253 25695 17-06-1999 Stb. 1999, 254
01-06-1999 Wijziging 26-06-1998 Stb. 1998, 449 25795 03-04-1999 Stb. 1999, 178
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1999 Wijziging 26-06-1998 Stb. 1998, 449 25795 15-12-1998 Stb. 1998, 698
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
21-08-1998 Wijziging 26-06-1998 Stb. 1998, 449 25795 27-07-1998 Stb. 1998, 514
24-07-1998 Wijziging 02-07-1998 Stb. 1998, 450 25799 02-07-1998 Stb. 1998, 450
21-02-1997 t/m 01-01-1997 1) Wijziging 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63
01-06-1996 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-03-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1995, 24 23629 15-12-1994 Stb. 1995, 24
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
31-08-1993 Wijziging 08-10-1992 Stb. 1992, 593 21073 06-07-1993 Stb. 1993, 400
01-10-1992 Wijziging 24-06-1992 Stb. 1992, 409 21657 17-09-1992 Stb. 1992, 505
19-06-1992 Wijziging 21-05-1992 Stb. 1992, 285 22501 21-05-1992 Stb. 1992, 285
01-01-1992 Wijziging 03-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 607
samen met
Stb. 1989, 490
19077 20-02-1990 Stb. 1990, 90
02-08-1987 Wijziging 13-05-1987 Stb. 1987, 362 19884 13-05-1987 Stb. 1987, 362
01-09-1986 Wijziging 26-06-1986 Stb. 1986, 388 19222 26-06-1986 Stb. 1986, 388
01-06-1985 Wijziging 19-04-1985 Stb. 1985, 229 19-04-1985 Stb. 1985, 229
01-01-1985 Wijziging 14-11-1984 Stb. 1984, 573 18227 13-12-1984 Stb. 1984, 630
14-07-1977 Wijziging 08-06-1977 Stb. 1977, 388 14343 08-06-1977 Stb. 1977, 388
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
01-07-1976 Wijziging 01-05-1975 Stb. 1975, 283 11280 22-04-1976 Stb. 1976, 233
01-04-1976 Wijziging 10-03-1976 Stb. 1976, 112 13554 10-03-1976 Stb. 1976, 112
20-03-1971 Wijziging 25-02-1971 Stb. 1971, 117 10923 25-02-1971 Stb. 1971, 117
01-01-1970 Wijziging 28-08-1969 Stb. 1969, 383 9507 17-12-1969 Stb. 1969, 611
09-06-1969 Wijziging 08-05-1969 Stb. 1969, 191 9638 08-05-1969 Stb. 1969, 191
15-06-1965 Wijziging 14-04-1965 Stb. 1965, 185 7903 04-06-1965 Stb. 1965, 245
01-06-1964 Nieuwe-regeling 30-05-1963 Stb. 1963, 312 6560 08-05-1964 Stb. 1964, 142

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 2a , Artikel 2b , Artikel 54a1)
Naar boven