Visserijwet 1963

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002416
RechtsgebiedAgrarisch recht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders 2016 Visserijwet 1963
 3. Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970
 4. Besluit beperking vrije visserij kustwateren
 5. Besluit ex artikel 47, tweede en derde lid, Visserijwet 1963
 6. Besluit registratie vissersvaartuigen 1998
 7. Legesbesluit visserijdocumenten
 8. Regeling aquacultuur
 9. Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
 10. Regeling tarieven Kamer voor de Binnenvisserij
 11. Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985
 12. Reglement voor de binnenvisserij 1985
 13. Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964
 14. Reglement zee- en kustvisserij 1977
 15. Uitvoeringsregeling visserij
 16. Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975
 17. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 18. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
  Artikelen: 1, 2
 4. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 5. Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970
  Artikelen: 1, 2, 3
 6. Besluit beperking vrije visserij kustwateren
 7. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en Welzijn van Dieren vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zee- en Kustvisserij vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 12. Binnenvaartbesluit
  Artikel: 12
 13. Binnenvaartwet
  Artikel: 1
 14. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 123
 15. Heffingsverordening 2009
  Artikel: 3
 16. Heffingsverordening 2010
  Artikel: 1
 17. Heffingsverordening 2011
  Artikel: 1
 18. Heffingsverordening 2012
  Artikel: 1
 19. Heffingsverordening 2013
  Artikel: 1
 20. Heffingsverordening 2014
  Artikel: 1
 21. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 22. Regeling natuurbescherming
  Artikel: 3.20
 23. Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
  Artikel: 20a*
 24. Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964
  Artikel: 24
 25. Reglement zee- en kustvisserij 1977
  Artikel: 1
 26. Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
  Artikel: 1
 27. Subsidieregeling Sport- en Beroepsbinnenvisserij (SSB)
  Artikel: 1
 28. Uitvoeringsregeling visserij
  Paragraaf: 2.1
  Artikel: 1
 29. Uitvoeringsregeling zeevisserij
  Artikel: 1
 30. Vaarplichtwet
  Artikel: 1
 31. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 32. Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2010
  Artikel: 1
 33. Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2011
  Artikel: 1
 34. Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2012
  Artikel: 1
 35. Verordening financiering onderzoeksprojecten aanvoersector 2013
  Artikel: 1
 36. Wet dieren
  Artikelen: 10.7, 11.6
 37. Wet natuurbescherming
  Artikel: 1.11
 38. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
Terug naar begin van de pagina