Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 12-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit uitvoering artikel 3, derde lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-12-2023 Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 321 36339 12-12-2023 Stb. 2023, 473
11-06-2007 Wijziging 24-05-2007 Stb. 2007, 194 30860 04-06-2007 Stb. 2007, 195
01-01-2001 Wijziging 06-07-2000 Stb. 2000, 314 26456 14-12-2000 Stb. 2000, 564
01-01-1997 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 542 24177 20-11-1996 Stb. 1996, 572
01-01-1994 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 28-12-1993 Stb. 1993, 778
01-01-1993 Wijziging 23-11-1992 Stb. 1992, 610 22520 23-11-1992 Stb. 1992, 610
01-01-1992 Wijziging 25-10-1989
samen met
03-12-1991
Stb. 1989, 490
samen met
Stb. 1991, 607
19077 20-02-1990 Stb. 1990, 90
01-01-1988 Wijziging 12-03-1987 Stb. 1987, 175 18985 28-10-1987 Stb. 1987, 506
01-06-1986 Wijziging 30-11-1983 Stb. 1983, 614 14281 20-06-1984 Stb. 1984, 256
01-07-1973 Wijziging 08-11-1972 Stb. 1972, 616 11864 13-06-1973 Stb. 1973, 278
01-01-1967 Wijziging 22-12-1966 Stb. 1966, 559 8819 22-12-1966 Stb. 1966, 559
01-01-1965 Nieuwe-regeling 30-05-1963 Stb. 1963, 228 6342 23-06-1964 Stb. 1964, 202
Naar boven