Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingSIP
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002414
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
  Bijlage: bijlage
 2. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 106
 3. Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikel: 6
 4. Verlening bevoegdheid aan SAIP tot toepassing samenloopregelingen
  Artikel: 1
 5. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: XIf
 6. Wet tot het stellen van nadere regels in verband met introductie toeslagregeling ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede actualiseren van die wetten
  Artikel: 1
 7. Wet vereenvoudiging regelingen SVB
  Artikel: IX
 8. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: 1
 9. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XVI
 10. Wijzigingswet Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps en Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina