Kernenergiewet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2010. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 2. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 15
 2. Besluit vergoedingen Kernenergiewet
  Artikelen: 3, 7, 9
 3. Kernenergiewet
  Artikelen: 20, 20a, 26, 29a, 76

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2024)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 12-10-1995 Stb. 1995, 525 23250
  01-01-2024 Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985 05-04-2023 Stb. 2023, 113
  Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
  16-02-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2022, 21 35881 09-02-2022 Stb. 2022, 70
  01-01-2012 Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
  16-11-2010 Wijziging 19-11-2009 Stb. 2010, 18 30429 09-10-2010 Stb. 2010, 722 Alg. 2
  01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
  26-11-2008 Wijziging 24-10-2008 Stb. 2008, 478 31337 24-10-2008 Stb. 2008, 478
  01-07-2005 Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
  01-03-2002 Wijziging 05-07-2000 Stb. 2000, 313 26992 29-01-2002 Stb. 2002, 81
  01-02-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 30 26996 18-01-2001 Stb. 2001, 40
  01-01-1994 Wijziging 14-10-1993 Stb. 1993, 581 22601 23-12-1993 Stb. 1993, 693
  01-03-1993 Wijziging 02-07-1992 Stb. 1992, 414 21087 27-01-1993 Stb. 1993, 59
  01-09-1980 Wijziging 13-06-1979 Stb. 1979, 443 14312 23-04-1980 Stb. 1980, 443
  01-01-1970 Nieuwe-regeling 21-02-1963 Stb. 1963, 82 5861 12-11-1969 Stb. 1969, 514

  Opmerkingen

  1. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
  Naar boven