Kernenergiewet

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-02-2022.
Geldend van 16-02-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 69b

Informatie geldend op 16-02-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-02-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 19-11-2009 Stb. 2010, 18 30429 Alg. 1
01-08-2017 Vervallen 26-04-2016 Stb. 2016, 180 34219 06-07-2017 Stb. 2017, 312 Alg. 2
01-03-2002 Nieuw 05-07-2000 Stb. 2000, 313 26992 29-01-2002 Stb. 2002, 81

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.1)
  2. Artikel IV van Stb. 2016/180 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven