Wet op het voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 14-07-2022.
Geldend van 14-07-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 10d

Informatie geldend op 14-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvullende subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
  Artikel: 1
 2. Alcoholwet
  Artikel: 24
 3. Beleidsregel advieskader nieuwe scholen
  Bijlage: Advieskader nieuwe scholen
 4. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 5. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
  Artikel: 12
 6. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 6.1
 7. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 5
 8. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 3, 4
 9. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 10. Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009
  Artikel: 4
 11. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 2
 12. Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020
  Artikelen: 1, 3
 13. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 4, 22, 23, 24, 25
 14. Eindexamenbesluit VO BES
  Artikel: 4
 15. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 10, 26e, 26i, 26n
 16. Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden
  Artikel: 1
 17. Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo
  Artikel: 1
 18. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
  Artikel: 1
 19. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlage: 1
 20. Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo
  Artikel: 1
 21. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Bijlagen: 2, 3
 22. Samenwerking voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  Tekst: tekst
 23. Staatsexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 4, 30
 24. Subsidieregeling heterogene brugklassen
  Artikel: 1
 25. Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
  Artikel: 24
 26. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 27. Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)
  Tekst: tekst
 28. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.2.2
 29. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 14a
 30. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6g, 10, 10b, 10e, 10f, 10g, 11a, 22, 25, 25a, 58, 59a, 67a, 72, 73d, 107, 121, 10b10, 10b14
 31. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 2
 32. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: IVA, XVIII

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 14-07-2022)

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2022 Wijziging 11-11-2021 Stb. 2021, 548 35606 26-11-2021 Stb. 2021, 590
Intrekking-regeling 30-09-2020 Stb. 2020, 379 35297 29-11-2021 Stb. 2021, 599
01-08-2018 Wijziging 25-05-2018 Stb. 2018, 156 34642 25-06-2018 Stb. 2018, 213
01-08-2016 Wijziging 10-02-2016 Stb. 2016, 88 34184 10-02-2016 Stb. 2016, 88
01-08-2013 Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 339 32640 29-08-2012 Stb. 2012, 409
04-07-2013 Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 88 33336 29-05-2013 Stb. 2013, 276
22-10-2008 Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 387 31400 01-10-2008 Stb. 2008, 409
01-08-2008 Wijziging 11-07-2008 Stb. 2008, 296 31310 11-07-2008 Stb. 2008, 297 Alg. 1
21-12-2007 Wijziging 18-10-2007 Stb. 2007, 441 30988 30-11-2007 Stb. 2007, 531
01-08-2006 Wijziging 29-05-2006 Stb. 2006, 281 30323 04-07-2006 Stb. 2006, 324
08-03-2006 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 532 29316 20-10-2005 Stb. 2005, 533 Alg. 2
01-01-2006 Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 697 30239 01-12-2005 Stb. 2005, 630 Inwtr. 3
Wijziging 08-09-2005 Stb. 2005, 512 30068 01-12-2005 Stb. 2005, 630 Alg. 4
01-08-2005 Wijziging 20-01-2005 Stb. 2005, 56 29715 23-07-2005 Stb. 2005, 395
01-08-2004 Wijziging 24-05-2004 Stb. 2004, 253 29019 09-07-2004 Stb. 2004, 365
13-02-2004 Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 17 29046 29-01-2004 Stb. 2004, 45
11-05-2001 Wijziging 11-04-2001 Stb. 2001, 207 27265 20-04-2001 Stb. 2001, 208
19-11-1999 Wijziging 28-10-1999 Stb. 1999, 474 26555 28-10-1999 Stb. 1999, 474
01-08-1998 Wijziging 17-08-1998 Stb. 1998, 512 17-08-1998 Stb. 1998, 512
Nieuw 25-05-1998 Stb. 1998, 337 25410 25-05-1998 Stb. 1998, 337

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is voor het vierde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
 2. De wijziging kan niet worden doorgevoerd.2)
 3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ruimte scheppen voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen) in werking treedt.3)
 4. De wijziging kan niet worden doorgevoerd.4)
Naar boven