Wet op het voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 14-07-2022.
Geldend van 14-07-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 14-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
  Artikel: 11
 2. Beleidsregel advieskader nieuwe scholen
  Bijlage: Advieskader nieuwe scholen
 3. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 4. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
  Artikel: 12
 5. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikelen: 1, 5
 6. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 3, 4
 7. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 8. Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009
  Artikel: 4
 9. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 2
 10. Doorstroomregeling vmbo – mbo 2020
  Artikelen: 1, 4
 11. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 4, 22, 23, 24, 52
 12. Eindexamenbesluit VO BES
  Artikel: 4
 13. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 10, 26e, 26n
 14. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlage: 1
 15. Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo
  Artikel: 1
 16. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Bijlagen: 2, 3
 17. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 1
 18. Staatsexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 4, 30
 19. Subsidieregeling heterogene brugklassen
  Artikel: 1
 20. Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
  Artikel: 24
 21. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 22. Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen (2004)
  Tekst: tekst
 23. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.2.2
 24. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 14a
 25. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6g, 10b, 10d, 10e, 10f, 10g, 11a, 25, 25a, 58, 67a, 121, 10b10, 10b14
 26. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
  Artikel: 2
 27. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: VI
 28. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikelen: IVA, XVIII

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 14-07-2022)

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2022 Intrekking-regeling 30-09-2020 Stb. 2020, 379 35297 29-11-2021 Stb. 2021, 599
01-01-2021 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 235 35102 12-11-2020 Stb. 2020, 469
01-08-2016 Wijziging 10-02-2016 Stb. 2016, 88 34184 10-02-2016 Stb. 2016, 88
01-08-2013 Wijziging 28-06-2012 Stb. 2012, 339 32640 29-08-2012 Stb. 2012, 409
22-10-2008 Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 387 31400 01-10-2008 Stb. 2008, 409
21-12-2007 Wijziging 18-10-2007 Stb. 2007, 441 30988 30-11-2007 Stb. 2007, 531
01-08-2006 Wijziging 29-05-2006 Stb. 2006, 281 30323 04-07-2006 Stb. 2006, 324
01-08-2004 Wijziging 24-05-2004 Stb. 2004, 253 29019 09-07-2004 Stb. 2004, 365
11-05-2001 Wijziging 11-04-2001 Stb. 2001, 207 27265 20-04-2001 Stb. 2001, 208
19-11-1999 Wijziging 28-10-1999 Stb. 1999, 474 26555 28-10-1999 Stb. 1999, 474
01-08-1998 Wijziging 17-08-1998 Stb. 1998, 512 17-08-1998 Stb. 1998, 512
Nieuw 25-05-1998 Stb. 1998, 337 25410 25-05-1998 Stb. 1998, 337 Alg. 1
01-08-1993 Vervallen 27-05-1992 Stb. 1992, 270 20381 27-05-1992 Stb. 1992, 270

Opmerkingen

 1. Door Stb. 1998/512 vernummerd tot art. 132.1)
Naar boven