Wet op het voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 14-07-2022.
Geldend van 14-07-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 14-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 14-07-2022)

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2022 Intrekking-regeling 30-09-2020 Stb. 2020, 379 35297 29-11-2021 Stb. 2021, 599
01-01-2015 Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
01-07-2013 Nieuw 14-03-2013 Stb. 2013, 142 33062 19-06-2013 Stb. 2013, 247
Naar boven