Wet op het voortgezet onderwijs

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel II

 1. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel III

Verwijzingen naar § 3

 1. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 176k
 3. Wet op de expertisecentra
  Artikel 171
 4. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 11a.1
 5. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel 4

Verwijzingen naar Afdeling I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 77

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2021)

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 30-09-2020 Stb. 2020, 379 35297
01-08-2016 Wijziging 10-02-2016 Stb. 2016, 88 34184 10-02-2016 Stb. 2016, 88
01-08-2006 Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 344 28088 05-12-2005 Stb. 2005, 672
01-08-1998 Vervallen 02-04-1998 Stb. 1998, 228 25409 02-04-1998 Stb. 1998, 228
01-08-1998 Wijziging 17-08-1998 Stb. 1998, 512 17-08-1998 Stb. 1998, 512
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
Naar boven