Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-10-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
 2. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 6
 2. Besluit ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018
  Tekst: tekst
 3. Besluit bekostiging WVO 2021
  Artikel: 11
 4. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel: 4
 5. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 3, 4
 6. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 6
 7. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikelen: 3, 7
 8. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 10. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 41a
 11. Nadere regeling inrichting opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect
  Artikelen: 4, 7, 13
 12. Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a.
  Artikel: 1
 13. Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
  Bijlage: 3
 14. Regeling bestuursoverdracht rijksscholen
  Artikelen: IV, VII
 15. Regeling modellen diploma’s VO
  Bijlagen: 3c2, 4c2
 16. Regeling modellen diploma’s VO BES
  Bijlage: 1
 17. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Bijlage: 2
 18. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 19. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 2
 20. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 12.2.5, 8.5a.2
 21. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 14a, 14f
 22. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6f, 10f, 10g, 25a, 30, 56, 60, 10b8, 121, 10b10, 10b19, 10b21
 23. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo)
  Artikelen: IV, V
 24. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: IV
 25. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, invoeren vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)
  Artikel: VII
Terug naar begin van de pagina