Wet op het voortgezet onderwijs

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 27a

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (onder meer vaststelling voorwaarde voor doorstroom naar havo)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel II

 1. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel III

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 176k
 3. Wet op de expertisecentra
  Artikel 171
 4. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 11a.1
 5. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel 4

Verwijzingen naar Afdeling I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 77

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2021)

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 30-09-2020 Stb. 2020, 379 35297
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 235 35102 Alg. 1
01-08-2020 Nieuw 08-04-2020 Stb. 2020, 121 35195 17-06-2020 Stb. 2020, 210
01-07-2020 Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 119 34878 05-06-2020 Stb. 2020, 166 Alg. 2
01-07-2017 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 80 34607 29-03-2017 Stb. 2017, 166
01-01-2012 Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 443 32356 23-09-2011 Stb. 2011, 444
01-01-2010 Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 492 31944 11-11-2009 Stb. 2009, 493
01-08-2007 Wijziging 27-04-2006 Stb. 2006, 251 30187 19-03-2007 Stb. 2007, 118
01-08-2001 Wijziging 26-04-2001 Stb. 2001, 225 27414 26-04-2001 Stb. 2001, 225
01-09-2000 Wijziging 29-06-2000 Stb. 2000, 286 26873 29-06-2000 Stb. 2000, 286
01-08-1998 Wijziging 17-08-1998 Stb. 1998, 512 17-08-1998 Stb. 1998, 512
Wijziging 02-07-1997 Stb. 1997, 322 25168 02-07-1997 Stb. 1997, 322
01-08-1996 Wijziging 14-12-1995 Stb. 1995, 676 23699 14-12-1995 Stb. 1995, 676
01-08-1995 Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 742 23634 29-09-1994 Stb. 1994, 742

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
 2. Door Stb. 2020/121 vernummerd tot artikel 27a1.2)
Naar boven