Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 17a

Informatie geldend op 01-10-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 2. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 3. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 4. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 15a
 5. Jeugdwet
  Artikel: 2.2
 6. Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst
  Artikel: 1
 7. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikel: 1
 8. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikel: 1
 9. Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
  Artikel: 2
 10. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
  Artikel: 1
 11. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 12. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 13. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.3.5
 14. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 4a, 14a
 15. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 28a, 40
 16. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 15c
 17. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 18a
 18. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 1, 17a, 88, 103h, 118v, 17a1
 19. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: IX, IXa, XII, XVII
Terug naar begin van de pagina