Wet op het voortgezet onderwijs

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-10-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel II

 1. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel III

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 176k
 3. Wet op de expertisecentra
  Artikel 171
 4. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 11a.1
 5. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel 4

Verwijzingen naar Afdeling I

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 77

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2021)

Opmerking

Bij Staatsblad 2002/288 (inwerkingtreding: Stb. 2003/139) is in artikel XVIII met betrekking tot de vervallen artikelen 125 tot en met 288 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 30-09-2020 Stb. 2020, 379 35297
01-08-2017 Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 245 33740 04-07-2014 Stb. 2014, 287
15-07-2015 t/m 01-08-2014 Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 284 34146 03-07-2015 Stb. 2015, 291
01-08-2014 Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 245 33740 04-07-2014 Stb. 2014, 287 Alg. 1
01-08-2007 Wijziging 27-04-2006
samen met
29-05-2006
Stb. 2006, 251
samen met
Stb. 2006, 281
30187
samen met
30323
19-03-2007 Stb. 2007, 118 Alg. 2
01-08-1998 Wijziging 17-08-1998 Stb. 1998, 512 17-08-1998 Stb. 1998, 512
Wijziging 02-07-1997 Stb. 1997, 322 25168 02-07-1997 Stb. 1997, 322
01-08-1992 Vervallen 27-05-1992 Stb. 1992, 270 20381 27-05-1992 Stb. 1992, 270

Opmerkingen

 1. Artikelen VI en VII van Stb. 2014/245 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.
  Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor onderdeel e (nieuw) in plaats van onderdeel f.1)
 2. Artikel IV van Stb. 2006/251 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven