Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 10f

Informatie geldend op 01-10-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Alcoholwet
  Artikel: 24
 2. Beleidsregel advieskader nieuwe scholen
  Bijlage: Advieskader nieuwe scholen
 3. Beleidsregel pilot pro/vbo
  Artikelen: 1, 2, 3
 4. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel: 1
 5. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.24
 6. Besluit bekostiging WVO 2021
  Artikel: 1
 7. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlage: 3
 8. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1f
 9. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 31, 32
 10. Participatiewet
  Artikel: 10d
 11. Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO
  Artikel: 1
 12. Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis
  Artikel: 1
 13. Regeling modellen diploma’s VO
  Artikelen: 1, 7
 14. Regeling regionaal investeringsfonds mbo
  Artikel: 9
 15. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikel: 10
 16. Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds
  Artikel: 14
 17. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
 18. Subsidieregeling heterogene brugklassen
  Artikel: 1
 19. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikelen: 9c, 9d
 20. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 21. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 2.6
 22. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 14a
 23. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 21, 25, 27, 33, 58b, 59a, 67a, 79a, 118g, 118u, 121, 10b10, 10b21
 24. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 1.1
 25. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering rijbewijsplicht landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs))
  Artikel: VI
 26. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen)
  Artikel: III
 27. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel: VIII
Terug naar begin van de pagina