Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel IGVO 2010
  Artikel: 17
 2. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
  Artikel: 2
 3. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlage: 4
 4. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 25a, 33, 37f, 41q
Terug naar begin van de pagina