Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 33

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel IGVO 2010
  Artikel: 17
 2. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
  Artikel: 2
 3. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Teksten: I, II, tekst
 4. Besluit Bevoegdhedencommissie vo III
  Artikel: 1
 5. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikelen: 4.4, 6.1
 6. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 29
 7. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: III
 8. Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
  Tekst: tekst
 9. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 5
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 11. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 26d
 12. Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO
  Artikel: 2
 13. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlagen: 4, 5
 14. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 15. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 16. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 17. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
  Artikel: 1.1
 18. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 1
 19. Regeling verwantschapstabel educatieve minor
  Artikel: 1
 20. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 21. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 22. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 23. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 24. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 25. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.5a.13
 26. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 3
 27. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.6
 28. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 11a, 11b
 29. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 25a, 33a, 33b, 34, 35a, 37f, 41a, 41g, 41o, 41q, 55, 96o, 10b13
 30. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vervanging basisvorming door nieuwe regeling voor de onderbouw )(regeling onderbouw VO)
  Artikel: IIIe
 31. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: V
 32. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel: XV
Terug naar begin van de pagina