Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
 2. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 7b
 2. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 6
 3. Besluit ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018
  Tekst: tekst
 4. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel: 4
 5. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: III
 6. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikelen: 3, 7
 7. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 9. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 41a
 10. Nadere regeling inrichting opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect
  Artikelen: 4, 7, 13
 11. Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a.
  Artikel: 1
 12. Regeling bestuursoverdracht rijksscholen
  Artikelen: IV, VII
 13. Regeling modellen diploma’s VO
  Artikel: 1
 14. Regeling modellen diploma’s VO BES
  Bijlage: 1
 15. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 16. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 2
 17. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 12.2.5, 8.5a.2
 18. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 14a, 14f
 19. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6f, 10f, 10g, 25a, 30, 56, 60, 10b8, 121, 10b10, 10b19, 10b21
 20. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo)
  Artikelen: IV, V
 21. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: IV
 22. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, invoeren vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)
  Artikel: VII
Terug naar begin van de pagina