Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17a

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: I, II, III
 2. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 3. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 4. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 15a
 5. Jeugdwet
  Artikel: 2.2
 6. Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst
  Artikel: 1
 7. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikel: 1
 8. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikel: 1
 9. Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
  Artikel: 2
 10. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
  Artikel: 1
 11. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 12. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 13. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 8.3.5
 14. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 4a, 14a
 15. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 28a, 40
 16. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 15c
 17. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 18a
 18. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 1, 17a, 85d, 103h, 118v, 17a1
 19. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: IX, IXa, XII, XVII
Terug naar begin van de pagina