Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10f

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel pilot pro/vbo
  Artikelen: 1, 2, 3
 2. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel: 1
 3. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.24
 4. Besluit houdende voorschriften van overgangsrechtelijke aard ivm invoering van de regeling overgangsmaatregelen mavo-vbo
  Artikel: 1
 5. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: III
 6. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1f
 7. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 31, 32
 8. Participatiewet
  Artikelen: 10d, 41a
 9. Regeling regionaal investeringsfonds mbo
  Artikel: 9
 10. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikel: 10
 11. Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds
  Artikel: 14
 12. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
 13. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikelen: 9c, 9d
 14. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 15. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 8.3.1, 2.6
 16. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 14a, 162a
 17. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 21, 25, 27, 33, 58b, 59a, 67a, 118g, 118u, 121, 10b10, 10b21
 18. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 1.1
 19. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering rijbewijsplicht landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs))
  Artikel: VI
 20. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen)
  Artikel: III
 21. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel: VIII
Terug naar begin van de pagina