Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2020 t/m 04-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 8a
 2. Beleidsregel pilot pro/vbo
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel versneld vwo en/of verrijkt vwo
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
  Artikel: 1
 5. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: II
 6. Eindexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 7. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 1
 8. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 1
 9. Participatiewet
  Artikel: 6
 10. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
  Artikel: 1
 11. Regeling modellen diploma’s VO
  Artikel: 1
 12. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Artikelen: 1, 1
 13. Regeling tarieven lesgeld en cursusgeld 2019–2020
  Artikel: 4
 14. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 15. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel: 1
 16. Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000
  Artikel: 15
 17. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 3.6
 18. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
  Artikel: 1
 19. Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007
  Artikel: 1
 20. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.2.1, 2.2a.2, 7.1.2, 7.3.1, 8.1.8
 21. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 4a
 22. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 4a
 23. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 47a
 24. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 7.24, 7.25
 25. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6g, 21, 22, 25, 27, 28, 33
 26. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 1.1
 27. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina