Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk IV

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
    Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel II

  1. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
    Artikel III

Verwijzingen naar Afdeling I

  1. Wet op het voortgezet onderwijs
    Artikel 77
Terug naar begin van de pagina