Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 35a

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidsregel IGVO 2010
    Artikel: 17
  2. Regeling informatievoorziening WVO
    Bijlage: 4
  3. Wet op het voortgezet onderwijs
    Artikelen: 25a, 33, 37f, 41q
Terug naar begin van de pagina