Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 33

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO
 2. Regeling verwantschapstabel educatieve minor

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel IGVO 2010
  Artikel: 17
 2. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Teksten: I, II, tekst
 3. Besluit Bevoegdhedencommissie vo
  Artikel: 1
 4. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikelen: 4.4, 6.1
 5. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 29
 6. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: II
 7. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 5
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 9. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 26d
 10. Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO
  Artikel: 2
 11. Regeling informatievoorziening WVO
  Bijlagen: 4, 5
 12. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 13. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 14. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 15. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
  Bijlage: bij de Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
 16. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
  Artikel: 1.1
 17. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 1
 18. Regeling verwantschapstabel educatieve minor
  Artikel: 1
 19. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 20. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 21. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 22. Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
  Artikel: 1
 23. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 24. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 3
 25. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.6
 26. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 11a, 11b
 27. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 25a, 33a, 33b, 34, 35a, 37f, 41a, 41g, 41o, 41q, 55, 96o
 28. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding
  Artikelen: Vl, Vll
 29. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vervanging basisvorming door nieuwe regeling voor de onderbouw )(regeling onderbouw VO)
  Artikel: IIIe
 30. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: V
 31. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs)
  Artikel: XV
Terug naar begin van de pagina