Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling getuigschrift basisvorming en schoolverlatersverklaring

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit instelling examens ter verkrijging getuigschrift tolk-vertaler
    Artikel: 4
Terug naar begin van de pagina