Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-08-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 2. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 7b
 2. Besluit ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018
  Tekst: tekst
 3. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel: 4
 4. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: II
 5. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikelen: 3, 7
 6. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 8. Eindexamenbesluit VO
  Artikelen: 1, 41a
 9. Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
  Artikel: 3b
 10. Nadere regeling inrichting opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect
  Artikelen: 4, 7, 13
 11. Regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a.
  Artikel: 1
 12. Regeling bestuursoverdracht rijksscholen
  Artikelen: IV, VII
 13. Regeling informatievoorziening WVO
  Artikel: 1
 14. Regeling modellen diploma’s VO
  Artikel: 1
 15. Regeling modellen diploma’s VO BES
  Bijlage: 1
 16. Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 17. Staatsexamenbesluit VO
  Artikel: 2
 18. Vrijstellingsregeling Wft
  Artikel: 7
 19. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 2
 20. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 12.2.5
 21. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 14a, 14f
 22. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 6f, 10f, 10g, 25a, 30, 56, 60, 10b8, 121
 23. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 3
 24. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (aanpassing profielen tweede fase vwo en havo)
  Artikelen: IV, V
 25. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: IV
 26. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, invoeren vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)
  Artikel: VII
Terug naar begin van de pagina