Wet op het voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2022.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-01-2018

Annuleren

Artikel 23b. Rapportage vorderingen van leerlingen

[Regeling vervallen per 01-08-2022]

Het bevoegd gezag rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers, dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn.

Annuleren
Naar boven