Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-01-2018

Artikel 23b. Rapportage vorderingen van leerlingen

Het bevoegd gezag rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers, dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn.

Terug naar begin van de pagina