Bestrijdingsmiddelenwet 1962

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 16-10-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-01-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit luchtvaartuigtoepassingen bestrijdingsmiddelen
  2. Bestrijdingsmiddelenbesluit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004
    Artikel: 22
  2. Wet op de economische delicten
    Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina