Bestrijdingsmiddelenwet 1962

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 16-10-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit ex artikel 1 Bestrijdingsmiddelenwet 1962
 2. Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit ex artikel 1 Bestrijdingsmiddelenwet 1962
  Artikelen: 1, 2, 3
 2. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 1
 3. Besluit gemeenschappelijke beginselen beoordeling biociden
  Artikel: 2
 4. Besluit glastuinbouw
  Bijlage: 1
 5. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
  Artikelen: 1, 10
 6. Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen
  Artikel: 2
 7. Besluit milieutoelatingseisen biociden
  Artikel: 1.1
 8. Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen
  Artikel: 1
 9. Bestrijdingsmiddelenwet 1962
  Artikel: 23
 10. Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
  Bijlage: I
 11. Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
  Artikel: 1
 12. Mandaatbesluit College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
  Artikel: 1
 13. Regeling administratievoorschriften gewasbeschermingsmiddelen 2001
  Artikel: 1
 14. Regeling materialen en chemicaliƫn leidingwatervoorziening
  Artikel: 1
 15. Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen
  Artikel: 1
 16. Uitvoeringsregeling grondontsmettingsmiddelen
  Artikel: 5a
 17. Verordening HPA gebruik verdeelapparatuur van gewasbeschermingsmiddelen 2003
  Artikel: 1
 18. Verordening HPA reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen 2003
  Artikel: 1
 19. Warenwetregeling Babyvoeding
  Artikel: 1
 20. Warenwetregeling Zuigelingenvoeding
  Artikel: 1
 21. Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962
  Artikel: IV
 22. Wijzigingswet Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden richtlijn)
  Artikel: II
 23. Zuivelverordening 2001, Gebruik verdeelapparatuur bij gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 24. Zuivelverordening 2003, Reiniging verpakkingen gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina