Besluit erkenning van openbaar belang van werken ingevolge de Deltawet

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 22-10-1962 t/m 21-12-2009

Besluit van 6 juli 1962, houdende erkenning van het openbaar belang van werken ingevolge de Deltawet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 juli 1962, nr. 37327, Directie van de Waterstaat, Afdeling Waterstaatsrecht;

Gelet op de Belemmeringenwet Verordeningen en de Belemmeringenwet Privaatrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

artikel 1

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

het openbaar belang te erkennen van de werken, welke door degenen, die daartoe ingevolge artikel 2 lid 2 en artikel 3 lid 2 van de Deltawet verplicht zijn, worden of zijn ondernomen.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 6 juli 1962

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

H. A. KORTHALS.

Uitgegeven de tweede oktober 1962.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.

Naar boven