Verplichting Herbeplanting Artikel 3 van de Boswet

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-07-1962 t/m 31-12-2016

Verplichting Herbeplanting Artikel 3 van de Boswet

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Koninklijk besluit van 20 juni 1962 nr. 28, Stb. 220, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Het Rijk wordt verdeeld in de volgende gebieden:

gebied 1:

de provincies Groningen, Friesland en Drenthe;

gebied 2:

de provincies Overijssel met uitzondering van de Noordoostpolder, Gelderland en Utrecht;

gebied 3:

de provincies Noordholland, Zuid-Holland en Zeeland en de IJsselmeerpolders;

gebied 4:

de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant. Zij treedt in werking met ingang van 1 juli 1962.

's-Gravenhage, 26 juni 1962

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

Patijn

Naar boven