Algemene Kinderbijslagwet

Geraadpleegd op 03-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 41b

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 27-03-2019
samen met
09-12-2022
Stb. 2019, 144
samen met
Stb. 2022, 509
Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2015 t/m 01-01-2012 Wijziging 19-06-2014
samen met
25-06-2014
Stb. 2014, 238
samen met
Stb. 2014, 227
33162
samen met
33716
30-09-2014 Stb. 2014, 346
01-07-2014 Vervallen 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 25-06-2014 Stb. 2014, 227
03-03-2010 t/m 01-01-2010 Nieuw 04-02-2010 Stb. 2010, 74 31890 13-02-2010 Stb. 2010, 101

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2022/509.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel VII van de Verzamelwet Brexit in werking treedt.2)
Naar boven