Wet op de Raad van State

Geraadpleegd op 05-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen RvS
Wet RvS
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002367
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit beroepsvereisten Raad van State
 2. Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.20
 2. Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer
  Artikel: 3
 3. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 4. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 5. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 6. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst
 7. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 4
 8. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XVIII
 9. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Artikel: 13
 10. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 11. Wet open overheid
  Artikel: 9.2
 12. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Artikel: 5
 13. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 14. Wijzigingswet Wet op de Raad van State (herstructurering Raad van State)
  Artikel: XIVA
 15. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: VI

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-05-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 85 35250 27-03-2020 Stb. 2020, 184
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 298 33861 20-11-2018 Stb. 2018, 446
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 478 34272 16-12-2015 Stb. 2016, 2
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 19-11-2014 Stb. 2014, 458
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 10-11-2011 Stb. 2011, 528 10-11-2011 Stb. 2011, 528
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456 11-02-2011 Stb. 2011, 79
Wijziging 17-12-2010
samen met
12-11-2010
Stb. 2010, 858
samen met
Stb. 2010, 768
12-11-2010 Stb. 2010, 768
Wijziging 22-04-2010
samen met
06-11-2008
Stb. 2010, 175
samen met
Stb. 2008, 494
30585
samen met
31387
08-06-2010 Stb. 2010, 236
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 08-06-2010 Stb. 2010, 236
Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 551 31084 08-06-2010 Stb. 2010, 236
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Wijziging 25-01-2010 Stb. 2010, 24 25-01-2010 Stb. 2010, 24
Wijziging 14-12-2009 Stb. 2009, 570 31352 21-12-2009 Stb. 2009, 597
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 551 31084 11-06-2009 Stb. 2009, 276
Wijziging 06-11-2008 Stb. 2008, 494 31387 26-01-2009 Stb. 2009, 53
Wijziging 28-01-2009 Stb. 2009, 25 28-01-2009 Stb. 2009, 25
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 17-01-2008 Stb. 2008, 20 17-01-2008 Stb. 2008, 20
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 32 28925 23-12-2004 Stb. 2005, 32
Wijziging 15-01-2007 Stb. 2007, 28 15-01-2007 Stb. 2007, 28
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
Wijziging 13-01-2006 Stb. 2006, 26 13-01-2006 Stb. 2006, 26
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2005, 32 28925 08-02-2005 Stb. 2005, 72
Wijziging 18-10-2004 Stb. 2004, 596 29722 24-01-2005 Stb. 2005, 53
Wijziging 30-12-2004 Stb. 2005, 16 30-12-2004 Stb. 2005, 16
Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 220 27563 07-06-2004 Stb. 2004, 270
Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 30 28170 23-02-2004 Stb. 2004, 90
Wijziging 30-01-2004 Stb. 2004, 37 30-01-2004 Stb. 2004, 37
Wijziging 04-12-2003 Stb. 2003, 500 28740 19-12-2003 Stb. 2004, 7
Wijziging 14-01-2003 Stb. 2003, 20 14-01-2003 Stb. 2003, 20
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 26-04-2002 Stb. 2002, 208
Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 53 26523 24-01-2002 Stb. 2002, 53
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 12-12-2001
samen met
27-09-2001
Stb. 2001, 664
samen met
Stb. 2001, 481
28075
samen met
27472
27-09-2001 Stb. 2001, 481
15-12-2001 Wijziging 02-11-1994 Stb. 1994, 803 23558 29-11-2001 Stb. 2001, 593
01-12-2001 Wijziging 05-11-2001 Stb. 2001, 538 05-11-2001 Stb. 2001, 538
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
15-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 744 25926 24-12-1998 Stb. 1998, 745
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
03-10-1997 Wijziging 22-05-1997 Stb. 1997, 242 24707 19-09-1997 Stb. 1997, 430
14-03-1997 Wijziging 28-02-1997 Stb. 1997, 112 28-02-1997 Stb. 1997, 112
01-01-1996 Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 704 24231 20-12-1995 Stb. 1995, 704
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
19-01-1994 Wijziging 15-12-1993 Stb. 1994, 29 22543 29-12-1993 Stb. 1994, 30
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 775 22609 23-12-1993 Stb. 1993, 775
Wijziging 23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
29-12-1993 Tekstplaatsing 29-12-1993 Stb. 1994, 2
31-08-1993 Wijziging 08-10-1992 Stb. 1992, 593 21073 06-07-1993 Stb. 1993, 400
01-02-1993 Wijziging 28-01-1993 Stb. 1993, 60 28-01-1993 Stb. 1993, 60
Wijziging 28-01-1993
samen met
30-12-1992
Stb. 1993, 60
samen met
Stb. 1993, 32
30-12-1992 Stb. 1993, 32
01-07-1992 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 279 21659 17-06-1992 Stb. 1992, 300
01-05-1992 Wijziging 31-10-1991 Stb. 1991, 703 19859 10-04-1992 Stb. 1992, 185
06-12-1991 t/m 01-07-1991 Wijziging 20-11-1991 Stb. 1991, 633 22022 20-11-1991 Stb. 1991, 633
01-08-1989 Wijziging 21-06-1989 Stb. 1989, 293 19890 05-07-1989 Stb. 1989, 294
01-04-1988 Wijziging 03-12-1987
samen met
03-12-1987
Stb. 1987, 592
samen met
Stb. 1987, 591
17916 07-01-1988 Stb. 1988, 8
30-12-1987 t/m 01-01-1987 Wijziging 23-12-1987 Stb. 1987, 606 19766 23-12-1987 Stb. 1987, 606
01-01-1987 Wijziging 23-12-1987 Stb. 1987, 606 19766 23-12-1987 Stb. 1987, 606
Wijziging 18-12-1986 Stb. 1986, 668 18803 18-12-1986 Stb. 1986, 669
29-12-1986 Tekstplaatsing 29-12-1986 Stb. 1986, 670
01-09-1986 Wijziging 26-06-1986 Stb. 1986, 388 19222 26-06-1986 Stb. 1986, 388
01-01-1985 Wijziging 14-11-1984 Stb. 1984, 573 18227 13-12-1984 Stb. 1984, 630
01-01-1982 Wijziging 04-02-1981 Stb. 1981, 35 14178 28-12-1981 Stb. 1981, 769
01-10-1981 Wijziging 01-07-1981 Stb. 1981, 426 16324 18-07-1981 Stb. 1981, 613
01-08-1981 Wijziging 24-06-1981 Stb. 1981, 425 18-07-1981 Stb. 1981, 493
18-07-1981 Wijziging 07-05-1981 Stb. 1981, 330 16032 07-05-1981 Stb. 1981, 330
01-07-1981 Wijziging 14-05-1981 Stb. 1981, 311 16298 14-05-1981 Stb. 1981, 311
01-05-1980 Wijziging 09-11-1978 Stb. 1978, 581 13418 12-10-1979 Stb. 1979, 590
21-04-1980 Wijziging 19-03-1980 Stb. 1980, 129 15832 19-03-1980 Stb. 1980, 129
01-07-1976 Wijziging 01-05-1975 Stb. 1975, 283 11280 22-04-1976 Stb. 1976, 233
01-05-1976 Wijziging 01-05-1975 Stb. 1975, 283 11280 22-04-1976 Stb. 1976, 233
27-04-1976 Tekstplaatsing 27-04-1976 Stb. 1976, 232
09-06-1969 Wijziging 08-05-1969 Stb. 1969, 191 9638 08-05-1969 Stb. 1969, 191
01-01-1964 Wijziging 20-06-1963 Stb. 1963, 268 5363 04-11-1963 Stb. 1963, 443
16-04-1962 Nieuwe-regeling 09-03-1962 Stb. 1962, 88 5378 05-04-1962 Stb. 1962, 110
Naar boven