Aanwijzing ambtenaren, als Bedoeld in Artikel 72 van de Luchtvaartwet

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 26-12-1960 t/m heden

Aanwijzing ambtenaren, als Bedoeld in Artikel 72 van de Luchtvaartwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72 van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47),

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, bedoeld in bovengenoemd artikel, worden aangewezen de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst.

's-Gravenhage, 1 december 1960

De

minister

voornoemd,
Voor de minister:
De

secretaris-generaal

,

L. Verloop

,

l.-s.-g

Naar boven