Rijkswachtgeldbesluit 1959

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0002326
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikel: 1
 2. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Tekst: tekst
 5. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 6. Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
  Artikel: 4
 7. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 26
 8. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk
  Artikel: XI
 9. Besluit mandaat Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rechterlijke Macht)
  Artikel: 1
 10. Besluit rechtspositie in rijksdienst van de administrateur en personeel ex artikel 5 Wet financieel statuut Koninklijk Huis
  Artikel: 3
 11. Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel
  Artikelen: 1, 4, 8, 9, 10
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 13. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
  Artikel: 1
 14. Besluit volmacht aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Rijkswachtgeldbesluit 1959, enz.)
  Artikel: 1
 15. Besluit wachtgeldduur burgerpersoneel militaire inlichtingendiensten
  Artikel: 2
 16. Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk
  Tekst: tekst
 17. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 18. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010
  Teksten: tekst, tekst
 19. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Tekst: tekst
 20. Intrekkingswet BB
  Artikel: 17
 21. Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst
  Artikel: 2
 22. Rechtspositieregeling assistenten in opleiding en akademie-onderzoekers bij de rijksonderzoekinstituten
  Artikel: 13
 23. Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
  Artikel: 43
 24. Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
  Artikelen: 1, 5, 6
 25. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 26. Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag
  Artikelen: 10, 11
 27. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 28. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 2
 29. Wachtgeldbesluit Buitenlandse Dienst
  Artikel: I
 30. Werkloosheidswet
  Artikel: 6
 31. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 7
 32. Wet aanpassing uitkeringspercentages overheidspersoneel
  Artikel: 1
 33. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 34. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 35. Wijziging Rijkswachtgeldbesluit 1959 en Uitkeringsregeling 1966
  Tekst: tekst
 36. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 37. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996
  Tekst: tekst
 38. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van de overheidswerknemers in de sector Rijk)
  Artikel: XI
 39. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (toepasselijkheid Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ten aanzien van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
  Artikel: IV
 40. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (1)
  Artikel: VII
 41. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
  Artikel: XI
 42. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz.
  Paragraaf: III
 43. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikelen: VII, X, XI
 44. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959, enz.
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina