Vaststelling van een verboden gebied ter gelegenheid van de opening der Staten-Generaal

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-10-1959 t/m heden

Vaststelling van een verboden gebied ter gelegenheid van de opening der Staten-Generaal

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 11, eerste lid, onder a, van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47),

Besluit:

Artikel 1

Jaarlijks, op de derde dinsdag in september, ter gelegenheid van de opening van de Staten-Generaal, wordt het uitoefenen van de burgerlijke luchtvaart boven het gebied, gelegen binnen een cirkel met een straal van 2 km, beschreven om het Binnenhof, gelegen in de gemeente 's-Gravenhage, als middelpunt, van 12 uur tot 17 uur plaatselijke tijd verboden.

's-Gravenhage, 28 augustus 1959

De

minister

voornoemd,
Namens de minister;
De

secretaris-generaal,

Gieben.

Naar boven