Beschikking ingevolge artikel 4 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (vermoedelijk overlijden)

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-11-1996.
Geldend van 28-11-1996 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 2262
Identificatienummer BWBR0002321
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

Grondslag gewijzigd in artikel 8 van de Algemene Nabestaandenwet.

Grondslagen voor deze regeling

  Wetsfamilie

  Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  Geen

  Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  Geen

  Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  Geen

  Overzicht van wijzigingen voor de regeling

  Informatie geldend op 28-11-1996

    Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
  28-11-1996 Wijziging 19-11-1996 Stcrt. 1996, 229 SV/VP/96/4502 19-11-1996 Stcrt. 1996, 229
  01-07-1996 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 690 10-06-1996 Stb. 1996, 305
  04-08-1959 Nieuwe-regeling 13-07-1959 Stcrt. 1959, 134 2262 13-07-1959 Stcrt. 1959, 134
  Naar boven