Beschikking ingevolge artikel 4 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (vermoedelijk overlijden)

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-11-1996.
Geldend van 28-11-1996 t/m heden

Wetstechnische informatie voor paragraaf

Informatie geldend op 28-11-1996

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 28-11-1996)

Opmerking

Grondslag gewijzigd in artikel 8 van de Algemene Nabestaandenwet.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-08-1959 Nieuwe-regeling 13-07-1959 Stcrt. 1959, 134 2262 13-07-1959 Stcrt. 1959, 134
Naar boven